पीएसीएल सार्वजनिक सूचना मे २०२4

ही सार्वजनिक सूचना PACL Ltd च्या गुंतवणूकदार/अर्जदारांना पेमेंट स्थितीचे अपडेट प्रदान करते. न्यायमूर्ती (निवृत्त) आर. एम. लोढा समितीने यापूर्वी पात्र गुंतवणूकदारांना पेमेंट प्राप्त करण्यासाठी त्यांचे मूळ PACL प्रमाणपत्र सादर करण्याची विनंती केली होती. तथापि, मूळ प्रमाणपत्रे सादर करताना गुंतवणूकदारांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन समितीने रु.च्या दरम्यानची थकबाकी असलेल्या अर्जांसाठी मूळ प्रमाणपत्रांचा आग्रह न धरता देयके देण्याचा निर्णय घेतला आहे. १५,०००/- आणि रु. 17,000/-. रु. या श्रेणीतील 1,14,933 पात्र अर्जदारांना 85.68 कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत.

समितीने गुंतवणुकदारांना/अर्जदारांना रु. पर्यंतच्या दाव्याची संधी दिली होती. 15,000/- त्यांच्या दाव्याच्या अर्जातील कमतरता दूर करण्यासाठी. रु. या श्रेणीतील ३,७४७ अर्जदारांना २.४५ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत.

आतापर्यंत, समितीने एकूण 19,61,690 पात्र अर्जदारांना रु. पर्यंतच्या थकबाकीसह यशस्वीरित्या परतावा दिला आहे. १७,०००/-, एकूण रु. 919.91 कोटी.

गुंतवणूकदारांना सूचित केले जाते की मूळ PACL प्रमाणपत्रे सादर करण्याची अंतिम मुदत संपली आहे, आणि त्यांना समितीने पुढील निर्देश दिल्याशिवाय त्यांचे मूळ प्रमाणपत्रे पाठवू नयेत असा सल्ला दिला जातो.

गुंतवणूकदारांना त्यांची मूळ PACL प्रमाणपत्रे न देण्याबाबत पुन्हा एकदा सावध करण्यात आले आहे.

See also  Citrus Check Inns Refund Status 202 in Marathi

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *